Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH