Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222
Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH