Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář
Cena: 2 150 Kč
včetně 10% DPH