Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání
Cena: 420 Kč
osvobozeno od DPH