Trestní právo hmotné, 9. vydání
Cena: 1 450 Kč
osvobozeno od DPH