Personalistka, 7. vydání
Cena: 1 095 Kč
osvobozeno od DPH