Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách
Cena: 590 Kč
osvobozeno od DPH