Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... -Komentář, 2. vydání
Cena: 905 Kč
včetně 10% DPH