Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání
Cena: 1 790 Kč
osvobozeno od DPH