Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014
Cena: 569 Kč
včetně 10% DPH