Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou
Cena: 340 Kč
včetně 10% DPH