Trestní právo procesní, 8. vydání
Cena: 1 408 Kč
osvobozeno od DPH