Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání
Cena: 1 190 Kč
osvobozeno od DPH