Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
Cena: 595 Kč
osvobozeno od DPH