Evropské a mezinárodní insolvenční řízení
Cena: 2 390 Kč
osvobozeno od DPH