Občanské právo hmotné 1, 2. vydání
Cena: 625 Kč
osvobozeno od DPH