Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces
Cena: 590 Kč
včetně 10% DPH