Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání
Cena: 489 Kč
včetně 10% DPH