Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání
Cena: 2 790 Kč
osvobozeno od DPH