Listina základních práv a svobod, Velký komentář
Cena: 3 480 Kč
osvobozeno od DPH