Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání
Cena: 1 390 Kč
včetně 10% DPH