Správní řád - Komentář, 6. vydání
Cena: 1 690 Kč
včetně 10% DPH