Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání
Cena: 1 880 Kč
osvobozeno od DPH