ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Cena: 99 Kč
osvobozeno od DPH

Objednávám předplatné budoucích novel tématu 'Ústava ČR, Listina práv...' (ÚZ č. 1438 není součástí předplatného)
Záloha: 100 Kč
osvobozeno od DPH