Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - Komentář
Cena: 745 Kč
osvobozeno od DPH