Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy
Cena: 690 Kč
osvobozeno od DPH