Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář
Cena: 1 090 Kč
včetně 10% DPH