Zákoník práce - Komentář, 7. vydání
Cena: 2 173 Kč
osvobozeno od DPH