Trestní právo hmotné, 8. vydání
Cena: 1 280 Kč
osvobozeno od DPH