ÚZ č. 1480 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení
Cena: 79 Kč
včetně 10% DPH

Objednávám předplatné budoucích novel tématu 'Archivnictví, spisová služba' (ÚZ č. 1480 není součástí předplatného)
Záloha: 100 Kč
včetně 10% DPH