Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání
Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH