Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Cena: 450 Kč
včetně 10% DPH