Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení
Cena: 290 Kč
včetně 10% DPH