Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH