Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti
Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH