Základy správního práva trestního, 7. vydání
Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH