Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání
Cena: 990 Kč
včetně 10% DPH