Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH