Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání
Cena: 1 705 Kč
včetně 10% DPH