Obec a investor nad územním plánem
Cena: 330 Kč
včetně 10% DPH