Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Cena: 1 390 Kč
včetně 10% DPH