Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu způsobovaly vysoké finanční ztráty a velký ekonomický pokles v širokém mezinárodním měřítku. Integrace dohledu je právě jedním ze způsobů, jak dosáhnout a udržet prosperující národní ekonomiky a mezinárodní finanční stabilitu.

Autor se ve své publikaci věnuje postupně procesu integrace v Evropě, Bankovní unii, jejíž vznik byl hlavní odpovědí finanční politiky na evropské finanční problémy, dále integraci dohledu v České republice či možným selháním subjektů finančního trhu.

Kniha je určena té části právnické (a částečně i ekonomické) obce, která se hlouběji o problematiku dohledu nad finančním trhem zajímá.

autor: Michal Janovec vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 2. 2018, 174 stran
ISBN: 978-80-7552-877-3

Cena: 275 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
O autorovi - str. VII
Seznam zkratek - str. IX
Úvod - str. XIII
ČÁST PRVNÍ INTEGRACE DOHLEDU V EVROPĚ - str. 1
I. Proces integrace Evropského finančního trhu - str. 5
II.Lamfalussyho proces - str. 6
III.De Larosièrova zpráva - str. 10
IV. Systém Evropského finančního dohledu - str. 12
1. Makroobezřetnostní dohled – Evropská rada pro systémové riziko - str. 14
2. Mikroobezřetnostní dohled – Evropské dohledové autority - str. 19
V. Kapitálová přiměřenost jako stěžejní oblast makroobezřetnostní regulace a dohledu - str. 33
1.Basel I  - str. 34
2.Basel II - str. 35
3.Basel III - str. 37
ČÁST DRUHÁ BANKOVNÍ UNIE - str. 47
I. Právo EU a právní rámec pro Bankovní unii - str. 51
II. Pilíř 1: Single Supervisory Mechanism – jednotný dohled - str. 53
III. Pilíř 2: Single Resolution Mechanism – jednotné řešení krizových situací - str. 55
1. Nadnárodní jednotná rezoluční rada – SRB  - str. 57
2. Nadnárodní jednotný rezoluční fond – SRF  - str. 59
3. Mechanismus řešení krizových situací - str. 60
4. Směrnice BRRD  - str. 62
IV. Pilíř 3: společný systém ochrany vkladů - str. 69
V. Shrnutí Bankovní unie - str. 71
ČÁST TŘETÍ INTEGRACE DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM V NORSKU - str. 73
I. Regulace - str. 75
II. Institucionální uspořádání dohledu - str. 77
1. Obezřetnostní dohled  - str. 79
III. Problém participace zemí EFTA v autoritách EU  - str. 88
IV. Shrnutí  - str. 90
ČÁST ČTVRTÁ INTEGRACE DOHLEDU V ČESKÉ REPUBLICE - str. 95
I. Historický exkurz - str. 95
1. Období od roku 1990 do roku 1998 - str. 95
2. Období v letech 1998–2004 - str. 97
3. Období po vstupu ČR do EU - str. 100
II. Institucionální vývoj dohledové struktury - str. 101
III. Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu - str. 107
IV. Vznik a zánik licence nebo povolení k činnosti subjektů finančního trhu - str. 109
1. Správní řízení ve věci vzniku banky - str. 110
2. Povolovací činnost podle zákona o bankách - str. 112
3. Správní řízení ve věci vzniku oprávnění k činnosti obchodníka s cennými papíry - str. 114
4. Zánik licence nebo povolení k činnosti subjektů finančního trhu - str. 115
5. Likvidace finanční instituce - str. 116
6. Insolvenční řízení finančních institucí - str. 118
7. Hodnocení ukončení činnosti subjektů finančního trhu - str. 120
V. Postoj ČNB vůči evropskému rámci dohledu - str. 122
1. Postoj k evropské integraci a Bankovní unii - str. 124
2. Hodnocení .127
ČÁST PÁTÁ MOŽNÁ SELHÁNÍ SUBJEKTŮ FINANČNÍHO TRHU - str. 129
I. Odpovědnost ve finančním právu - str. 129
II. Zneužití trhu jako zneužití práva - str. 130
1. Zneužití práva - str. 131
2. Zneužití trhu - str. 133
3. Zneužití trhu je zneužitím práva - str. 138
III. Director´s dealing – obchodování osob s řídící pravomocí - str. 139
1. Kořeny úpravy v zahraničí - str. 140
2.Povinné osoby - str. 140
3. Které transakce je třeba oznámit a jak?  - str. 142
Závěr - str. 145
Seznam pramenů - str. 157
Věcný rejstřík - str. 171

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.