Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dítě v rodičovském konfliktu

Dítě v rodičovském konfliktu

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo nechtějí vidět, jaké stopy svým chováním zanechávají na křehké psychice dítěte, které má rádo oba své rodiče a musí žít v prostředí naplněném jejich vzájemnou nevraživostí.

Tato příručka radí, jak uvedeným situacím předcházet a jak je řešit. 

Rozcházející se rodiče v ní najdou informace o svých rodičovských povinnostech a právech, o právech svého dítěte, o procesech, které je v souvislosti s rozchodem čekají, a profesích, s nimiž se během těchto procesů mohou setkat. Především je však přiměje zamyslet se nad svým chováním a vyvarovat se jednání, kterým své dítě poškozují. Kniha obsahuje mnoho inspirujících příkladů s dobrým i špatným koncem. 

Rodiče i zástupci profesí zapojených do řešení konfliktních situací mezi rodiči se zde mohou seznámit s pravidly a postupy, které výraznou měrou přispívají ke smírnému uzavření rodičovských konfliktů a vyřešení složité rodinné situace ku prospěchu dítěte. 

Publikace je určena především rozcházejícím se rodičům a jejich rodinám, ocení ji však i zástupci všech zúčastněných profesí, např. soudci, advokáti, pracovníci OSPOD či mediátoři.

autor: Romana Rogalewiczová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, 288 stran
ISBN: 978-80-7502-342-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

I. Úvod  - str. 9
1. Co chtějí děti  - str. 11
II. Vztahy mezi rodiči a dětmi  - str. 16
1. Rodičovství  - str. 17
1.1 Biologické rodičovství  - str. 18
1.2 Právní rodičovství  - str. 20
1.3 Sociální (psychologické) rodičovství  - str. 21
1.4 Popírání otcovství  - str. 24
2. Povinnosti a práva mezi rodiči a dětmi  - str. 26
2.1 Rodičovská odpovědnost  - str. 27
2.2 Úprava poměrů k dítěti  - str. 33
III. Rodičovské konflikty  - str. 49
1. Rozchody a rozvody pohledem statistiky  - str. 50
2. Rozchod  - str. 52
2.1 „Objektivní“ a emocionální rozchod  - str. 52
2.2 Rozchod rodičů  - str. 54
2.3 Fáze rozchodu pohledem psychologů - str. 57
3. Podstata konfliktu mezi rodiči  - str. 58
3.1 Konflikt vycházející z rozdílných názorů na výkon rodičovství  - str. 58
3.2 Konflikt vycházející z osobní nevraživosti  - str. 60
4. Přístupy rodičů k řešení konfliktu  - str. 63
4.1 Přístup agresivní – útok  - str. 63
4.2 Přístup pasivní – útěk  - str. 65
4.3 Přístup asertivní – jednání  - str. 66
5. Motivace pro rodičovský konflikt  - str. 67
5.1 „Chci mít dítě jen pro sebe“  - str. 68
5.2 „Chci vymazat bývalého partnera ze svého života“  - str. 69
5.3 Finanční motivace  - str. 70
5.4 Pomsta, odplata za nenaplněná očekávání  - str. 71
5.5 Špatné pochopení právní úpravy a obecně rodičovství  - str. 72
5.6 Snaha dokázat si (světu) vlastní důležitost a kvality  - str. 73
5.7 Snaha ovládat bývalého partnera přes dítě  - str. 74
5.8 Přesvědčení o neschopnosti bývalého partnera postarat se o dítě  - str. 75
5.9 „Dělám to nejlepší pro dítě“  - str. 76
5.10 Strach přijít o dítě  - str. 77
6. Nástroje využívané v rodičovských konfliktech  - str. 78
6.1 Nesmyslné požadavky  - str. 78
6.2 Zkreslování reality  - str. 79
6.3 Zatahování dítěte do konfliktu (vede ke konfliktu loajality)  - str. 79
6.4 Odstěhování se s dítětem  - str. 80
6.5 Citové vydírání dítěte, „kupování si“ dítěte  - str. 82
6.6 Zneužívání svého postavení  - str. 83
6.7 Omezování styku, bránění ve styku  - str. 84
6.8 Manipulace dítěte  - str. 88
6.9 Křivá obvinění  - str. 89
7. Ústavněprávní aspekty rodičovských konfliktů  - str. 91
7.1 Právo na ochranu soukromí a rodinného života  - str. 93
7.2 Právo na spravedlivý proces  - str. 93
7.3 Hospodářská, sociální a kulturní práva  - str. 96
7.4 Rodičovské konflikty u Ústavního soudu  - str. 96
7.5 Rodičovské konflikty z pohledu Evropského soudu pro lidská práva  - str. 97
8. Specifika rodičovských konfliktů s mezinárodním prvkem  - str. 100
8.1 Rodičovská odpovědnost ve světě – exkurz do zahraničních právních úprav  - str. 103
8.2 Mezinárodní únosy dětí  - str. 104
IV. Dítě v rodičovském konfliktu  - str. 116
1. Co znamená rodičovský konflikt pro dítě  - str. 116
2. Dopady na dítě  - str. 118
2.1 Konflikt loajality  - str. 119
2.2 Syndrom zavržení rodiče  - str. 121
2.3 Bránění ve styku s rodičem  - str. 124
3. Práva dítěte v rodičovském konfliktu  - str. 125
3.1 Participační práva dítěte  - str. 126
3.2 Právo na péči a výchovu obou rodičů  - str. 130
3.3 Právo na životní úroveň nezbytnou pro řádný rozvoj dítěte  - str. 133
3.4 Právo mít vlastní názor a sdělit jej  - str. 134
V. Proces řešení rodičovského konfliktu  - str. 136
1. Rodičovský konflikt rozvádějících se manželů  - str. 140
2. Rodičovský konflikt nesezdaných rodičů  - str. 144
3. Rodičovský konflikt a soudní řízení  - str. 146
VI. Subjekty zapojené do řešení rodičovského konfliktu  - str. 149
1. Rodiče  - str. 150
2. Dítě  - str. 152
3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako orgány
sociálně-právní ochrany dětí  - str. 154 3.1 Sociálně-právní ochrana dětí  - str. 155
3.2 Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako zprostředkovatel řešení rodičovského konfliktu  - str. 161
3.3 Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako kolizní opatrovník dítěte  - str. 163
4. Advokáti  - str. 168
4.1 Advokát a zájem dítěte  - str. 171
4.2 Zastoupení obecným zmocněncem  - str. 172
5. Soud  - str. 174
5.1 Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé  - str. 175
5.2 Jiný soudní rok  - str. 179
5.3 Délka soudního řízení  - str. 180
5.4 Nestrannost soudu  - str. 182
6. Pomáhající profese  - str. 183
6.1 Uložení povinnosti vyhledat odbornou pomoc  - str. 184
6.2 Formy poskytované pomoci  - str. 186
7. Soudní znalec  - str. 189
7.1 Práce soudního znalce  - str. 191
7.2 Revizní znalecký posudek  - str. 193
7.3 Znalecký posudek předložený účastníkem řízení  - str. 194
8. Další osoby, které mohou mít na rodičovský konflikt vliv  - str. 196
8.1 Osoby příbuzné a blízké  - str. 196
8.2 Osoby stojící mimo rodinu  - str. 198
VII. Jak přispět ke smírnému řešení rodičovského konfliktu  - str. 200
1. Včasné zahájení hledání řešení  - str. 201
2. Jednotný postup  - str. 204
3. Zaměření na dítě  - str. 207
4. Odpovědnost nesou rodiče  - str. 212
5. Dohoda je konsens, nikoliv kompromis nebo ústupek  - str. 215
6. Odborná pomoc  - str. 220
7. Komplexní řešení  - str. 226
8. Metoda SMART  - str. 230
9. Neřešit minulost ale budoucnost  - str. 233
VIII. Metody vedení rodičovského konfliktu ke smíru  - str. 236
1. Interdisciplinární spolupráce  - str. 236
1.1 Cochemská praxe  - str. 236
1.2 Kritický pohled na interdisciplinární spolupráci  - str. 244
1.3 Shrnutí  - str. 244
2. Mediace  - str. 245
2.1 Právní úprava mediace  - str. 247
2.2 Podstata mediace  - str. 248
2.3 Průběh mediace  - str. 251
2.4 Kritický pohled na mediaci  - str. 255
2.5 Shrnutí  - str. 256
3. Metoda collaborative law  - str. 256
3.1 Podstata metody collaborative law  - str. 257
3.2 Průběh jednání s využitím metody collaborative law  - str. 258
3.3 Kritický pohled na metodu collaborative law  - str. 260
3.4 Shrnutí  - str. 261
4. Případové konference  - str. 261
4.1 Právní úprava případových konferencí  - str. 262
4.2 Podstata případové konference  - str. 262
4.3 Průběh případové konference  - str. 264
4.4 Kritický pohled na případové konference  - str. 267
4.5 Shrnutí  - str. 267
5. Rodinné konference  - str. 268
5.1 Podstata rodinné konference  - str. 268
5.2 Kritický pohled na rodinné konference  - str. 271
5.3 Shrnutí  - str. 272
6. Využitelnost jednotlivých způsobů smírného řešení rodičovského konfliktu  - str. 272
IX. Závěr  - str. 274
Seznam použitých zkratek  - str. 277
Seznam použité a doporučené literatury  - str. 279

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.