Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.).

Desáté výročí přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských akademiků i praktiků z oblasti trestního práva, ústavního práva, správního práva i práva občanského pro zpracování kapitol (studií) připomínajících si toto výročí z pohledu svých oborů, tedy nejen z hlediska trestněprávního, trestněprocesního či kriminologického.

Pro čtenáře bude jistě zajímavé dozvědět se, co také nový český trestní zákoník obsahovat mohl, ale nakonec neobsahuje, a seznámit se s návrhy, v jakém směru by bylo vhodné platný český trestní zákoník zdokonalit. Obsahem práce jsou také studie porovnávající současný český trestní zákoník s novým trestním kodexem slovenským.

Jakkoli bylo přijetí českého trestního zákoníku spojováno s mnohými očekáváními, která, jak to již u velkých očekávání bývá, se splnila jen částečně, jde pouze o jeden krok k celkové reformě trestního práva po roce 1989 – jedná se pouze o poloviční rekodifikaci trestního práva. Český zákonodárce přijal nový trestní zákoník, ale nepřijal již současně (ostatně ani po dalších deseti letech čekání) zcela nový trestní řád, jak by bylo logické a žádoucí. Také o těchto otázkách monografie pojednává.


autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, 588 stran
ISBN: 978-80-7502-354-4

Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Předmluva - str. 10
I. část - str. 11
Kapitola 1 K desátému výročí přijetí českého trestního zákoníku – máme, co jsme chtěli? - str. 13
Jiří Jelínek
Kapitola 2 Ústavně deklarovaná přirozená lidská práva a zhodnocení úrovně jejich trestněprávní ochrany- str. 25
Karel Klíma
Kapitola 3 Trend českého zákonodárce směrující k tzv. předsunutí trestní odpovědnosti - str. 38
Jan Musil
Kapitola 4 K některým otázkám materiálního korektivu zakotveného trestním zákoníkem z pohledu státního zástupce - str. 48
Miroslav Růžička
Kapitola 5 Pojem obecného zájmu ve světle přechodu k formálnímu pojetí trestného činu - str. 68
Ingrid Galovcová
Kapitola 6 K úmyslu podle trestního zákoníku a k rozlišení eventuálního úmyslu od vědomé nedbalosti - str. 79
Pavel Šámal
Kapitola 7 Omluvná krajní nouze - str. 107
Jiří Říha
Kapitola 8 Účastenství - str. 121
Vladimír Pelc
Kapitola 9 Zánik trestnosti pokusu - str. 131
Jaromír Hořák
Kapitola 10 Trestní zákoník – inspirace pro nový přestupkový zákon? - str. 139
Helena Prášková
Kapitola 11 Vývoj v oblasti posuzování zásady přiměřenosti při použití donucovacích prostředků Policií ČR jakožto netypizované okolnosti vylučující protiprávnost - str. 152
Štěpánka Kučerová
II. část - str. 163
Kapitola 1 Filozofi e trestání deset let po přijetí trestního zákoníku - str. 165
Věra Kalvodová
Kapitola 2 Úsilí o snížení vězeňské populace stále bez výsledku- str. 177
Marie Vanduchová
Kapitola 3 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody- str. 194
Jiří Mulák
Kapitola 4 Aktuální vývoj institutu podmíněného propuštění - str. 214
Eva Brucknerová
Kapitola 5 Domácí vězení, promarněná šance? - str. 224
Jana Tlapák Navrátilová
Kapitola 6 K problematice trestu vyhoštění - str. 237
Pavel Klíma
III. část- str. 253
Kapitola 1 Trestné činy a poskytování zdravotní péče – je trestní postih skutečně ultima ratio? - str. 255
Olga Sovová, Dagmar Císařová
Kapitola 2 Eutanazie jako neuskutečněná a neuzavřená možnost - str. 264
Zuzana Vostrá
Kapitola 3 Trestněprávní ochrana nascitura - str. 275
Jana Odehnalová
Kapitola 4 Právní úprava sexuálních trestných činů de lege lata - str. 287
Simona Stočesová
Kapitola 5 Několik poznámek ke kriminalizaci zanedbání povinné výživy - str. 301
Dalibor Šelleng
Kapitola 6 Deset let postihu soukromé korupce podle trestního zákoníku - str. 311
Lenka Náhlovská
Kapitola 7 Trestné činy v kyberprostoru a nový trestní zákoník - str. 326
Vladimír Smejkal
Kapitola 8 Konec trestněprávního postihu pomluvy? - str. 343
Pavel Vetešník
Kapitola 9 Nebezpečné pronásledování – Stalking - str. 363
Marek Dvořák
Kapitola 10 Nenávistné projevy na sociálních sítích a jejích postih podle trestního zákoníku- str. 375
Hana Šimánová
Kapitola 11 Trestné činy přímo související s provozováním hazardních her - str. 390
Jiří Rajchl
Kapitola 12 Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zák. aneb zhodnocení (ne)dostatečností současné právní úpravy - str. 402
Lukáš Bohuslav
IV. část - str. 409
Kapitola 1 Trestný zákon – 13 rokov od rekodifi kácie (společné a odlišné trendy) - str. 411
Miroslava Vráblová
Kapitola 2 Úprava okolností vylučujúcich protiprávnosť činu vo svetle teoretických a aplikačných problémov- str. 426
Peter Polák
Kapitola 3 Úvahy nad konštrukciou trestných sadzieb v slovenskom trestnom zákone - str. 443
Sergej Romža
Kapitola 4 Komparácia trestných činov vrážd, zabitia a usmrtenia v slovenskej a českej rekodifi kovanej úprave - str. 450
Darina Mašľányová
Kapitola 5 Trestnoprávne aspekty eutanázie- str. 464
Miloš Deset
Kapitola 6 Neoprávnený obrazový a zvukový záznam a jeho trestnoprávne aspekty - str. 472
Jaroslav Ivor
Kapitola 7 Trestnoprávna ochrana súkromia v českých a slovenských súvislostiach - str. 480
Jozef Záhora
Kapitola 8 Verbálne trestné činy v demokratickej spoločnosti - str. 493
Ingrid Mencerová
Kapitola 9 Možnosti postihu domáceho násilia v českej a slovenskej trestnoprávnej úprave - str. 506
Marcela Tittlová
Kapitola 10 Trestnoprávny postih terorizmu – český a slovenský pohľad - str. 521
Ivan Šimovček, Adrián Jalč
Kapitola 11 Pohľady na trestnú represiu nevyplatenia odmeny a odstupného - str. 535
Stanislav Mihálik, Monika Miháliková
Bibliografie - str. 551
O autorech - str. 581
About the Authors - str. 584

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Ústavněprávní limity trestního práva

Ústavněprávní limity trestního práva

Nakladatelství Leges, s. r. o.

Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue, zemřel v červenci 2017 ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.