Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení.

Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a rodinám s úhradou nákladů na bydlení (nájemného, záloh na dodávky energií a poplatků za služby), a to příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jejich vzájemnému vztahu, doplňkově rovněž dávce mimořádné okamžité pomoci v souvislosti se zajištěním bydlení.

Tyto dávky na bydlení jsou dlouhodobou součástí sociálního systému České republiky. Dokáží reagovat na nízké či nulové příjmy včetně jejich kolísání v souvislosti s úhradou faktických nákladů na bydlení.

Monografie podrobně analyzuje způsob, jakým jsou dávky na bydlení schopny pokrýt aktuální tíživou sociální situaci osob a domácností v případě vzniku náhlých změn ve společnosti způsobujících buď rapidní nárůst cen za energie, anebo pokles reálných příjmů vlivem různých socioekonomických krizí, ať už se jedná o aktuální energetickou krizi, či i jiné celospolečenské krize (ekonomické, pandemické apod.).

autor: Gabriela Halířová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2024, 172 stran
ISBN: 978-80-7502-706-1

Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Úvod - str. 11
1 Ústavní a mezinárodní zakotvení dávek na bydlení - str. 15
1.1 Právo na pomoc v hmotné nouzi - str. 16
1.2 Právo rodičů na pomoc během péče o děti - str. 18
1.3 Mezinárodní východiska práva na bydlení - str. 19
1.3.1 pakt - str. 21
1.3.2 Charta - str. 23
1.3.3 Úmluva - str. 26
1.4 Právo EU - str. 28
1.5 Shrnutí - str. 32
2. Dávky na bydlení v systému práva sociálního zabezpečení - str. 34
2.1 Státní sociální podpora - str. 35
2.1.1 Oprávněné osoby - str. 37
2.2 Pomoc v hmotné nouzi - str. 39
2.2.1 Oprávněné osoby - str. 42
3 Dávky na bydlení - str. 44
3.1 Příspěvek na bydlení - str. 44
3.1.1 Podmínky nároku a vymezení základních pojmů  - str. 45
3.1.1.1 Oprávněná osoba - str. 45
3.1.1.2 Pojem byt, družstevní byt a užívání bytu - str. 48
3.1.1.3 Vlastnictví stavby pro individuální či rodinnou rekreaci - str. 50
3.1.2 Rozhodný příjem  - str. 53
3.1.3 Společně posuzované osoby - str. 57
3.1.3.1 Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti - str. 61
3.1.3.2 Rodiče s dětmi zaopatřenými nezletilými a s dětmi zletilými - str. 61
3.1.3.3 Jiné osoby - str. 63
3.1.3.4 Další situace posuzování SPO - str. 65
3.1.4 Náklady na bydlení - str. 66
3.1.4.1 Reálné náklady na bydlení - str. 66
3.1.4.2 Normativní náklady na bydlení - str. 71
3.1.5 Výše příspěvku na bydlení - str. 75
3.1.6 Řízení o příspěvku na bydlení - str. 77
3.1.6.1 Náležitosti žádosti o příspěvek na bydlení, doplnění náležitosti žádosti a lhůta k doplnění - str. 77
3.1.6.2 Rozhodnutí ve věci a počátek lhůty k podání námitek, soudní přezkum - str. 80
3.1.7 Shrnutí  - str. 81
3.2 Doplněk na bydlení - str. 84
3.2.1 Hmotná nouze - str. 85
3.2.1.1 Příjem - str. 87
3.2.1.2 Částka živobytí - str. 92
3.2.1.3 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním - str. 94
3.2.1.4 Odůvodněné náklady na bydlení - str. 99
3.2.1.5 Celkové sociální a majetkové poměry - str. 106
3.2.2 Podmínky nároku na doplatek na bydlení - str. 110
3.2.2.1 Podporované formy bydlení u doplatku na bydlení - str. 111
3.2.2.2 Nárok na příspěvek na živobytí - str. 125
3.2.3 Výše doplatku na bydlení a jeho výplata - str. 128
3.2.4 Shrnutí - str. 129
3.3 Vztah příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení - str. 131
4 Mimořádná okamžitá pomoc - str. 133
4.1 Znaky mimořádné okamžité pomoci - str. 134
4.1.1 Jednorázová dávka - str. 134
4.1.2 Fakultativní dávka - str. 134
4.1.3 Subsidiární dávka - str. 136
4.1.4 Mimořádná a okamžitá dávka - str. 137
4.2 Mimořádná okamžitá pomoc pro případ vzniku vážné mimořádné události  - str. 140
4.2.1 Výše dávky a způsob její výplaty - str. 144
4.3 Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu jednorázového výdaje - str. 145
4.3.1 Příjem a celkové sociální a majetkové poměry - str. 148
4.3.2 Výše dávky na úhradu jednorázového výdaje a způsob její výplaty - str. 150
4.4 Rozhodné období pro účely mimořádné okamžité pomoci  - str. 152
4.5 Shrnutí - str. 153
Závěr - str. 154
Bibliografie - str. 160
Summary - str. 171

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ... pokračování

Cena: 225 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.