Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový systém ČR 2022

Daňový systém ČR 2022

NOVINKA
Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v souvislostech a s důrazem na logiku věci. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků.

Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku.

Publikace Daňový systém ČR 2022 vychází již pošestnácté, od jejího prvního vydání uplynulo už více než čtvrt století. Obě autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky.

Jde o publikaci, která vycházela původně v nakladatelství 1. VOX a. s.
autoři: Alena Vančurová, Hana Zídková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, 364 stran
ISBN: 978-80-7676-362-3

Cena: 505 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. IX
1 Daň a její konstrukce - str. 1
1.1 Vlastnosti a funkce daní - str. 1
1.2 Konstrukční prvky daně - str. 5
1.2.1  Daňový subjekt - str. 6
1.2.2 Základ daně - str. 8
1.2.3 Sazba daně - str. 15
1.3 Třídění daní - str. 28
1.4 Způsob výběru daně - str. 29
1.5 Optimalizace zdanění - str. 32
2 Daňový systém - str. 35
2.1 Některé nedaňové veřejné příjmy - str. 35
2.2 Požadavky kladené na daňový systém - str. 37
2.3 Daňová politika v globálním světě - str. 43
2.4 Daňový systém České republiky - str. 45
2.4.1  Přímé daně - str. 46
2.4.1.1 Daně z příjmů - str. 47
2.4.1.2 Majetkové daně - str. 48
2.4.2 Nepřímé daně - str. 49
2.4.3 Ostatní daňové příjmy - str. 51
3 Správa daní - str. 57
3.1 Zásady správy daní - str. 60
3.2 Postupy a úkony - str. 63
3.3 Fáze správy daní - str. 66
3.3.1 Registrační fáze - str. 67
3.3.2 Nalézací fáze - str. 67
3.3.3 Placení daní - str. 71
3.3.3.1 Příslušenství daně - str. 72
3.3.3.2 Zálohy na daň - str. 74
3.3.3.3 Placení a evidence daní - str. 74
3.3.3.4 Vymáhání daní - str. 75
4 Daň z příjmů právnických osob - str. 79
4.1 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 80
4.2 Základ daně z příjmů právnických osob - str. 82
4.2.1 Rezervy pro daňové účely - str. 85
4.2.2 Neuhrazené pohledávky a dluhy v základu daně - str. 88
4.3 Hmotný a nehmotný majetek - str. 91
4.3.1 Vymezení majetku pro daňové odpisy - str. 91
4.3.2 Vstupní cena a zůstatková cena majetku - str. 92
4.3.3 Metody odpisování - str. 96
4.3.3.1 Rovnoměrné odpisování - str. 100
4.3.3.2 Zrychlené odpisování - str. 102
4.3.3.3 Odpisování po technickém zhodnocení - str. 104
4.3.4 Zůstatková a pořizovací cena majetku - str. 106
4.4 Finanční majetek a náklady - str. 108
4.4.1 Finanční leasing - str. 111
4.5 Další druhy nákladů v základu daně z příjmů - str. 112
4.5.1 Provoz motorových vozidel - str. 112
4.5.2 Náklady na zaměstnance - str. 114
4.5.3 Daně - str. 115
4.5.4 Některé účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady - str. 116
4.6 Výpočet daně - str. 117
4.6.1 Úprava základu daně - str. 117
4.6.2 Slevy na dani - str. 124
4.7 Placení daně z příjmů právnických osob - str. 125
4.7.1 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 126
5 Daň z příjmů fyzických osob - str. 131
5.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob - str. 131
5.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 132
5.3 Základ daně z příjmů fyzických osob - str. 135
5.3.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 138
5.3.2 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 140
5.3.3 Příjmy z majetku a ostatní příjmy - str. 146
5.3.3.1 Příjmy z kapitálového majetku - str. 147
5.3.3.2 Příjmy z nájmu - str. 148
5.3.4 Ostatní příjmy - str. 149
5.4 Výpočet daně z příjmů fyzických osob - str. 152
5.4.1 Úprava základu daně - str. 152
5.4.2 Sazba daně z příjmů fyzických osob - str. 158
5.4.3 Slevy na dani - str. 159
5.4.3.1 Slevy na poplatníka - str. 161
5.4.3.2 Slevy na vyživované osoby - str. 162
5.4.3.3 Daňové zvýhodnění - str. 162
5.4.3.4 Sleva za umístění dítěte - str. 165
5.5 Výběr daně z příjmů fyzických osob - str. 166
5.5.1 Zdanění měsíční mzdy - str. 167
5.5.1.1 Zdanění měsíční mzdy u hlavního zaměstnavatele - str. 168
5.5.1.2 Zdanění měsíční mzdy u dalšího zaměstnavatele - str. 170
5.5.2 Roční vypořádání u příjmů ze závislé činnosti - str. 171
5.5.2.1 Vyrovnání záloh na daň z příjmů fyzických osob - str. 172
5.5.3 Platby hrazené poplatníkem - str. 174
5.5.3.1 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem - str. 175
6 Sociální pojistné - str. 181
6.1 Koncepce sociálního pojistného - str. 181
6.1.1 Konstrukce sociálního pojistného - str. 183
6.1.2 Poplatníci a plátci sociálního pojistného - str. 184
6.1.3 Zdanitelný příjem sociálního pojistného - str. 186
6.1.4 Sazby sociálního pojistného - str. 188
6.2 Příjmy ze zaměstnání - str. 189
6.2.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 191
6.2.1.1 Minimální vyměřovací základ - str. 192
6.2.1.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 196
6.3 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti - str. 201
6.3.1 Minimální vyměřovací základ - str. 202
6.3.2 Maximální vyměřovací základ - str. 209
6.4 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 212
6.5 Výběr sociálního pojistného - str. 213
6.6 Platby na sociální pojistné osob samostatně výdělečně činných - str. 214
6.6.1 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná - str. 217
7 Selektivní daně ze spotřeby - str. 221
7.1 Daň silniční - str. 223
7.2 Cla - str. 233
7.3 Spotřební daně - str. 237
7.3.1 Výpočet spotřebních daní - str. 243
7.4 Ekologické daně - str. 250
7.5 Daň z hazardních her - str. 253
8 Daň z přidané hodnoty - str. 257
8.1 Základní pojmy - str. 260
8.2 Předmět daně z přidané hodnoty a zdanitelné plnění - str. 263
8.3 Osoby povinné k dani a osoby registrované - str. 266
8.4 Výpočet daně ze zdanitelného plnění - str. 272
8.4.1 Základ daně - str. 272
8.4.2 Sazba daně - str. 273
8.4.3 Stanovení daně - str. 275
8.4.4 Uplatnění daně z přidané hodnoty u vybraných druhů plnění - str. 277
8.4.4.1 Přenesená daňová povinnost - str. 277
8.4.4.2 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet - str. 284
8.5 Mezinárodní pohyb zboží a poskytování služeb - str. 285
8.5.1 Místo plnění u dodání zboží - str. 288
8.5.1.1 Dodání a pořízení zboží v rámci EU - str. 289
8.5.1.2 Dodání zboží na dálku - str. 294
8.5.1.3 Dodání zboží s montáží a instalací - str. 295
8.5.1.4 Zboží z dovozu - str. 297
8.5.1.5 Vývoz zboží - str. 299
8.5.2 Poskytování služeb - str. 300
8.5.2.1 Základní pravidlo - str. 300
8.5.2.2 Některé výjimky ze základního pravidla - str. 302
8.6 Daň za zdaňovací období a nárok na odpočet - str. 305
8.6.1 Zdaňovací období - str. 306
8.6.2 Evidence daně na výstupu - str. 307
8.6.3 Evidence daně na vstupu - str.. 311
8.6.4 Nárok na odpočet - str. 311
8.6.5 Vlastní daň a nadměrný odpočet - str. 313
8.6.6 Krácení nároku na odpočet daně - str. 315
8.7 Vrácení daně - str. 320
9 Daň z nemovitých věcí - str. 323
9.1 Poplatník daně - str. 324
9.2 Předmět daně - str. 324
9.2.1 Osvobození od daně - str. 327
9.3 Daň z pozemků - str. 330
9.4 Daň ze staveb a jednotek - str. 333
9.5 Výběr daně z nemovitých věcí - str. 340
Věcný rejstřík - str. 343

Další nabídka k tématu

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání, 2022

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání, 2022

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným rozsahem i obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem podle stavu k 1. 1. 2022 (z. č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Meritum - Daňový řád 2022

Meritum - Daňový řád 2022

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní problematika ...

Cena: 515 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.