Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho daňového systému na začátku roku 2020.

Během uplynulých dvou let daňový systém doznal několika změn. Ty zásadní jsou v nové učebnici samozřejmě promítnuty. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v souvislostech a s důrazem na logiku věci. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků.

Všechny autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky.

Formou odkazů autorky upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný věcný rejstřík.

autor: Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 9. 2020, 408 stran
ISBN: 978-80-7598-887-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Daň a její konstrukce - str.  9
1.1 Vlastnosti a funkce daní - str.  9
1.2 Konstrukční prvky daně - str.  13
1.2.1 Daňový subjekt - str.  14
1.2.2 Základ daně - str.  16
1.2.3 Sazba daně - str.  24
1.3 Třídění daní  - str. 39
1.4 Způsob výběru daně  - str. 41
1.5 Optimalizace zdanění  - str. 44
2. Daňový systém - str. 48
2.1 Některé nedaňové veřejné příjmy  - str. 48
2.2 Požadavky kladené na daňový systém  - str. 50
2.3 Daňová politika v globálním světě  - str. 57
2.4 Daňový systém České republiky  - str. 59
2.4.1 Přímé daně  - str. 60
2.4.1.1 Daně z příjmů  - str. 61
2.4.1.2 Majetkové daně  - str. 63
2.4.2 Nepřímé daně  - str. 63
2.4.3 Ostatní daňové příjmy  - str. 66
3. Správa daní  - str. 73
3.1 Pravidla správy daní  - str. 77
3.2 Postupy a úkony  - str. 79
3.3 Fáze správy daní  - str. 83
3.3.1 Registrační fáze  - str. 83
3.3.2 Nalézací fáze  - str. 84
3.3.3 Placení daní  - str. 88
3.3.3.1 Příslušenství daně  - str. 89
3.3.3.2 Zálohy na daň  - str. 91
3.3.3.3 Placení a evidence daní  - str. 92
3.3.3.4 Vymáhání daní  - str. 93
4. Daň z příjmů právnických osob  - str. 96
4.1 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 97
4.2 Základ daně z příjmů právnických osob  - str. 99
4.2.1 Rezervy pro daňové účely  - str. 103
4.2.2 Neuhrazené pohledávky a dluhy v základu daně  - str. 105
4.3 Hmotný a nehmotný majetek  - str. 109
4.3.1 Vymezení majetku pro daňové odpisy  - str. 109
4.3.2 Vstupní cena a zůstatková cena majetku  - str. 111
4.3.3 Metody odpisování  - str. 115
4.3.3.1 Rovnoměrné odpisování  - str. 120
4.3.3.2 Zrychlené odpisování  - str. 123
4.3.3.3 Odpisování po technickém zhodnocení  - str. 125
4.3.4 Zůstatková a pořizovací cena majetku  - str. 128
4.4 Finanční majetek a náklady  - str. 131
4.4.1 Finanční leasing  - str. 134
4.5 Další druhy nákladů v základu daně z příjmů  - str. 135
4.5.1 Provoz motorových vozidel  - str. 136
4.5.2 Náklady na zaměstnance  - str. 137
4.5.3 Daně  - str. 138
4.5.4 Některé účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady 139
4.6 Výpočet daně  - str. 141
4.6.1 Úprava základu daně  - str. 141
4.6.2 Slevy na dani - str.  148
4.7 Placení daně z příjmů právnických osob  - str. 150
4.7.1 Zálohy na daň z příjmů právnických osob  - str. 150
5. Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění - str. 155
5.1 Koncepce sociálního pojistného - str.  157
5.1.1 Základní schéma sociálního pojistného - str.  159
5.2 Poplatníci a plátci  - str. 160
5.2.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob  - str. 160
5.2.2 Poplatníci a plátci sociálního pojistného - str.  161
5.3 Předmět daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného - str.  163
5.3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob  - str. 163
5.3.2 „Předmět“ sociálního pojistného - str.  166
5.4 Základ daně z příjmů fyzických osob a zdanitelné příjmy sociálního pojistného - str.  166
5.4.1 Základ daně z příjmů fyzických osob - str.  167
5.4.2 Zdanitelný příjem sociálního pojistného - str.  170
5.4.3 Sazby sociálního pojistného  - str. 172
5.5 Příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze zaměstnání - str.  173
5.5.1 Příjmy ze závislé činnosti z pohledu daně z příjmů fyzických osob  - str. 173
5.5.2 Příjmy ze zaměstnání z pohledu sociálního pojistného - str.  174
5.5.3 Zdanitelné příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti)  - str. 177
5.5.4 Základ daně ze závislé činnosti a vyměřovací základ ze zaměstnání  - str. 179
5.5.4.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str.  181
5.5.4.1.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance  - str. 182
5.5.4.1.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance - str.  187
5.5.4.2 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti - str.  191
5.6 Příjmy ze samostatné činnosti - str.  192
5.6.1 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné  - str. 198
5.6.1.1 Minimální vyměřovací základ - str.  200
5.6.1.2 Maximální vyměřovací základ - str.  207
5.7 Příjmy z majetku a ostatní příjmy  - str. 212
5.7.1 Příjmy z kapitálového majetku - str.  213
5.7.2 Příjmy z nájmu  - str. 215
5.7.3 Ostatní příjmy  - str. 215
5.7.4 Osoby bez zdanitelných příjmů - str.  219
5.8 Výpočet daně z příjmů fyzických osob - str.  220
5.8.1 Úprava základu daně  - str. 220
5.8.2 Sazba daně z příjmů fyzických osob a solidární zvýšení daně - str.  227
5.8.3 Slevy na dani  - str. 230
5.8.3.1 Slevy na poplatníka  - str. 232
5.8.3.2 Slevy na vyživované osoby  - str. 233
5.8.3.3 Daňové zvýhodnění - str.  234
5.8.4 Sleva za umístění dítěte - str.  238
5.9 Výběr daně z příjmů fyzických osob - str.  239
5.9.1 Zdanění měsíční mzdy  - str. 240
5.9.1.1 Zdanění měsíční mzdy u hlavního zaměstnavatele - str.  241
5.9.1.2 Zdanění měsíční mzdy u dalšího zaměstnavatele  - str. 249
5.9.2 Roční vypořádání u příjmů ze závislé činnosti  - str. 253
5.9.2.1 Vyrovnání záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 253
5.9.3 Platby hrazené poplatníkem  - str. 257
5.9.3.1 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem - str.  257
5.9.4 Platby na sociální pojistné osob samostatně výdělečně činných  - str. 261
5.9.5 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná  - str. 264
6. Selektivní daně ze spotřeby  - str. 270
6.1 Daň silniční  - str. 271
6.1.1 Výběr silniční daně  - str. 279
6.2 Cla  - str. 281
6.3 Spotřební daně - str.  284
6.3.1 Výpočet spotřebních daní  - str. 291
6.4 Ekologické daně  - str. 295
6.5 Daň z hazardních her  - str. 297
7. Daň z přidané hodnoty  - str. 300
7.1 Základní pojmy - str.  302
7.2 Předmět daně z přidané hodnoty a zdanitelné plnění  - str. 305
7.3 Osoby povinné k dani a osoby registrované  - str. 308
7.4 Výpočet daně ze zdanitelného plnění  - str. 313
7.4.1 Základ daně  - str. 313
7.4.2 Sazba daně  - str. 314
7.4.3 Stanovení daně  - str. 317
7.4.4 Uplatnění daně z přidané hodnoty u vybraných druhů plnění  - str. 319
7.4.4.1 Přenesená daňová povinnost - str.  319
7.4.4.2 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet - str.  326
7.5 Pravidla Evropské unie pro uplatnění daně z přidané hodnoty  - str. 327
7.5.1 Dodání a pořízení zboží - str.  331
7.5.1.1 Obecná pravidla pro dodání a pořízení zboží  - str. 332
7.5.1.2 Některé výjimky ze základních pravidel  - str. 338
7.5.1.3 Zboží z dovozu  - str. 342
7.5.1.4 Vývoz zboží  - str. 344
7.5.2 Poskytování služeb - str.  345
7.5.2.1 Základní pravidlo - str.  345
7.5.2.2 Některé výjimky ze základního pravidla - str.  347
7.5.2.3 Služby ve vztahu k třetím zemím - str.  348
7.6 Daň za zdaňovací období a nárok na odpočet - str.  350
7.6.1 Zdaňovací období - str.  350
7.6.2 Evidence daně na výstupu  - str. 352
7.6.3 Evidence daně na vstupu - str.  355
7.6.4 Nárok na odpočet - str.  356
7.6.5 Vlastní daň a nadměrný odpočet - str.  356
7.6.6 Krácení nároku na odpočet daně  - str. 359
7.7 Vrácení daně  - str. 363
8. Majetkové daně - str.  366
8.1 Daň z nemovitých věcí - str.  367
8.1.1 Poplatník daně  - str. 368
8.1.2 Předmět daní z nemovitých věcí - str.  369
8.1.3 Osvobození od daně - str.  372
8.1.4 Daň z pozemků - str.  374
8.1.5 Daň ze staveb a jednotek - str.  379
8.1.6 Výběr daně z nemovitých věcí - str.  386
8.2 Daň z nabytí nemovitých věcí - str.  388
8.2.1 Výběr daně z nabytí nemovitých věcí  - str. 392
Rejstřík - str.  395

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.