Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele zákona.

Komentář jasným a srozumitelným jazykem objasňuje podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. Tyto jsou komentovány jak z pohledu aplikační praxe, tak z pohledu aktuální judikatury. S ohledem na formu zpracování je komentář určen jak „nováčkům“ v daňovém procesu, tak i zkušeným daňovým profesionálům, a to bez ohledu na jejich působiště.

autor: Tomáš Rozehnal; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 10. 2019, 482 stran
ISBN: 978-80-7598-205-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva - str. XVII
DAŇOVÝ ŘÁD
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 9) - str.  1
Hlava I Předmět a účel úpravy (§ 1 až 4) - str.  1
Hlava II Základní zásady správy daní (§ 5 až 9)  - str.  9
Část druhá Obecná část o správě daní (§ 10 až 124a) - str. 21
Hlava I Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní (§ 10 až 31) - str. 21
Díl 1 Správce daně (§ 10 až 19)  - str.  21
Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení (§ 20 až 31) - str. 34
Hlava II Lhůty (§ 32 až 38) - str. 53
Hlava III Doručování (§ 39 až 51) - str. 67
Díl 1 Obecná ustanovení o doručování (§ 39 až 41) - str. 67
Díl 2 Elektronické doručování (§ 42) - str. 69
Díl 3 Doručování prostřednictvím zásilky (§ 43 až 48) - str. 70
Díl 4 Zvláštní způsoby doručení (§ 49 až 50)  - str. 79
Díl 5 Prokázání doručení (§ 51)  - str. 81
Hlava IV Ochrana a poskytování informací (§ 52 až 59a) - str. 83
Hlava V Dokumentace (§ 60 až 69b) - str. 97
Hlava VI Řízení a další postupy (§ 70 až 107) - str. 113
Díl 1 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech (§ 70 až 77) - str. 113
Díl 2 Postupy při správě daní (§ 78 až 90) - str. 129
Díl 3 Průběh řízení (§ 91 až 107)  - str. 156
Hlava VII Opravné a dozorčí prostředky (§ 108 až 124a)  - str. 195
Díl 1 Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích (§ 108) - str. 195
Díl 2 Odvolací řízení (§ 109 až 116) - str. 196
Díl 3 Obnova řízení (§ 117 až 120) - str. 209
Díl 4 Přezkumné řízení (§ 121 až 123) - str. 214
Díl 5 Vztah ke správnímu soudnictví (§ 124 až 124a)  - str. 218
Část třetí Zvláštní část o správě daní (§ 125 až 245)  - str.  221
Hlava I Registrační řízení (§ 125 až 131)  - str. 221
Hlava II Řízení o závazném posouzení (§ 132 až 133) - str. 229
Hlava III Daňové řízení (§ 134)  - str. 233
Hlava IV Nalézací řízení (§ 135 až 148) - str. 235
Díl 1 Vyměřovací řízení (§ 135 až 140)  - str.  235
Díl 2 Doměřovací řízení (§ 141 až 144)  - str. 245
Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení (§ 145 až 148) - str. 256
Hlava V Placení daní (§ 149 až 232)  - str. 269
Díl 1 Obecná ustanovení o placení daní (§ 149 až 160) - str. 269
Díl 2 Dělená správa (§ 161 až 162)  - str. 296
Díl 3 Vybírání daní (§ 163 až 166) - str. 298
Díl 4 Zajištění daní (§ 167 až 174) - str. 304
Díl 5 Vymáhání daní (§ 175 až 232) - str. 320
Oddíl 1 Daňová exekuce (§ 177 až 185) - str. 324
Oddíl 2 Daňová exekuce postižením majetkových práv (§ 186 až 193) - str.  339
Oddíl 3 Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí (§ 194 až 232)  - str. 349
Hlava VI Správa daně vybírané srážkou (§ 233 až 237) - str. 393
Hlava VII Právní nástupnictví a vztah k insolvenci (§ 238 až 245) - str. 399
Díl 1 Právní nástupnictví (§ 238 až 241) - str. 399
Díl 2 Vztah k insolvenčnímu řízení (§ 242 až 245) - str. 410
Část čtvrtá  Následky porušení povinností při správě daní (§ 246 až 254) - str. 417
Část pátá  Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 254a až 265) - str. 445
Část šestá Účinnost (§ 266) - str. 469
O autorovi - str. 470
Věcný rejstřík - str. 471

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

  • aktuálnost k 1. 1. 2023
  • praktické a ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2022

Daňový systém ČR 2022

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v ...

Cena: 505 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Meritum - Daňový řád 2022

Meritum - Daňový řád 2022

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní problematika ...

Cena: 515 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.