Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a reaguje také na velké množství nových rozsudků, mnohdy se zásadním vlivem na dosavadní výklad zákona.

Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele zákona.

Komentář jasným a srozumitelným jazykem objasňuje podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. Tyto jsou komentovány jak z pohledu aplikační praxe, tak z pohledu aktuální judikatury. S ohledem na formu zpracování je komentář určen jak nováčkům v daňovém procesu, tak i zkušeným daňovým profesionálům, a to bez ohledu na jejich působiště.

Právní stav publikace je k 1. 3. 2021.

Autor Tomáš Rozehnal zastává pozici ředitele Odvolacího finančního ředitelství. Specializuje se na oblast daňového procesu a daně z přidané hodnoty. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti.


autor: Tomáš Rozehnal; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 14. 7. 2021, 572 stran
ISBN: 978-80-7598-963-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva  - str. XVII
Daňový řád
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 9)  - str. 1
Hlava I Předmět aúčel úpravy (§ 1 až 4)  - str. 1
Hlava II Základní zásady správy daní (§ 5 až 9)  - str. 9
Část druhá Obecná část o správě daní (§ 10 až 124a)  - str. 21
Hlava I Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní (§ 10 až 31)  - str. 21
Díl 1 Správce daně (§ 10 až 19)  - str. 21
Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení (§ 20 až 31)  - str. 34
Hlava II Lhůty (§ 32 až 38)  - str. 53
Hlava III Doručování (§ 39 až 51)  - str. 69
Díl 1 Obecná ustanovení o doručování (§ 39 až 41)  - str. 69
Díl 2 Elektronické doručování (§ 42)  - str. 71
Díl 3 Doručování prostřednictvím zásilky (§ 43 až 48)  - str. 73
Díl 4 Zvláštní způsoby doručení (§ 49 až 50)  - str. 81
Díl 5 Prokázání doručení (§ 51)  - str. 83
Hlava IV Ochrana aposkytování informací (§ 52 až 59a)  - str. 85
Hlava V Dokumentace (§ 60 až 69b)  - str. 99
Hlava VI Řízení adalší postupy (§ 70 až 107)  - str. 117
Díl1 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech (§ 70 až 77)  - str. 117
Díl 2 Vyhledávací postupy (§ 78 až 84)  - str. 137
Díl 3 Kontrolní postupy (§ 85 až 90)  - str. 146
Díl 4 Průběh řízení (§ 91 až 107)  - str. 170
Hlava VII Opravné a dozorčí prostředky (§ 108 až 124a)  - str. 211
Díl 1 Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích (§ 108)  - str. 211
Díl 2 Odvolací řízení (§ 109 až 116)  - str. 212
Díl 3 Obnova řízení (§ 117 až 120)  - str. 225
Díl 4 Přezkumné řízení (§ 121 až 123)  - str. 230
Díl 5 Vztah ke správnímu soudnictví (§ 124 až 124a)  - str. 235
Část třetí Zvláštní část o správě daní (§ 125 až 245)  - str. 239
Hlava I Registrační řízení (§ 125 až 131)  - str. 239
Hlava II Řízení o závazném posouzení (§ 132 až 133)  - str. 247
Hlava III Daňové řízení (§ 134)  - str. 251
Hlava IV Nalézací řízení (§ 135 až 148)  - str. 253
Díl 1 Vyměřovací řízení (§ 135 až 140)  - str. 253
Díl 2 Doměřovací řízení (§ 141 až 144)  - str. 266
Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení (§ 145 až 148)  - str. 278
Hlava V Placení daní (§ 149 až 232)  - str. 297
Díl 1 Obecná ustanovení oplacení daní (§ 149 až 160a) - str. 297
Díl 2 Dělená správa (§ 161 až 162)  - str. 335
Díl 3 Vybírání daní (§ 163 až 166)  - str. 338
Díl 4 Zajištění daní (§ 167 až 174b)  - str. 344
Díl 5 Vymáhání daní (§ 175 až 232)  - str. 366
Oddíl 1 Daňová exekuce (§ 177 až 185)  - str. 370
Oddíl 2 Daňová exekuce postižením majetkových práv (§ 186 až 193) - str.  386
Oddíl 3 Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí (§ 194 až 232)  - str. 396
Hlava VI Správa daně vybírané srážkou (§ 233 až 237) - str.  439
Hlava VII Právní nástupnictví avztah kinsolvenci (§ 238 až 245)  - str. 445
Díl 1 Právní nástupnictví (§ 238 až 241)  - str. 445
Díl 2 Vztah k insolvenčnímu řízení (§ 242 až 245) - str.  456
Část čtvrtá Následky porušení povinností při správě daní a náhrady (§ 246 až 254a)  - str. 465
Hlava I Přestupky (§ 246)  - str. 465
Hlava II Pokuty a penále (§ 247 až 251)  - str. 467
Hlava III Úroky (§ 251a až 254a)  - str. 487
Díl 1 Společná ustanovení (§ 251a až 251d)  - str. 487
Díl 2 Úroky hrazené daňovým subjektem (§ 252 až 253)  - str. 489
Díl 3 Úroky hrazené správcem daně (§ 253a až 254a)  - str. 498
Část pátá Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 255 až 265)  - str. 521
Část šestá Účinnost (§ 266)  - str. 541
O autorovi  - str. 542
Věcný rejstřík  - str. 543Další nabídka k tématu

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Základní charakteristiky knihy: aktuálnost k 1. 1. 2023 praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu zásadní pasáže z několika ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ... pokračování

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ... pokračování

Cena: 529 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.