Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a reaguje také na velké množství nových rozsudků, mnohdy se zásadním vlivem na dosavadní výklad zákona.

Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele zákona.

Komentář jasným a srozumitelným jazykem objasňuje podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. Tyto jsou komentovány jak z pohledu aplikační praxe, tak z pohledu aktuální judikatury. S ohledem na formu zpracování je komentář určen jak nováčkům v daňovém procesu, tak i zkušeným daňovým profesionálům, a to bez ohledu na jejich působiště.

Právní stav publikace je k 1. 3. 2021.

Autor Tomáš Rozehnal zastává pozici ředitele Odvolacího finančního ředitelství. Specializuje se na oblast daňového procesu a daně z přidané hodnoty. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti.

autor: Tomáš Rozehnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 7. 2021, 572 stran
ISBN: 978-80-7598-963-5

Cena: 955 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva  - str. XVII
Daňový řád
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 9)  - str. 1
Hlava I Předmět aúčel úpravy (§ 1 až 4)  - str. 1
Hlava II Základní zásady správy daní (§ 5 až 9)  - str. 9
Část druhá Obecná část o správě daní (§ 10 až 124a)  - str. 21
Hlava I Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní (§ 10 až 31)  - str. 21
Díl 1 Správce daně (§ 10 až 19)  - str. 21
Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení (§ 20 až 31)  - str. 34
Hlava II Lhůty (§ 32 až 38)  - str. 53
Hlava III Doručování (§ 39 až 51)  - str. 69
Díl 1 Obecná ustanovení o doručování (§ 39 až 41)  - str. 69
Díl 2 Elektronické doručování (§ 42)  - str. 71
Díl 3 Doručování prostřednictvím zásilky (§ 43 až 48)  - str. 73
Díl 4 Zvláštní způsoby doručení (§ 49 až 50)  - str. 81
Díl 5 Prokázání doručení (§ 51)  - str. 83
Hlava IV Ochrana aposkytování informací (§ 52 až 59a)  - str. 85
Hlava V Dokumentace (§ 60 až 69b)  - str. 99
Hlava VI Řízení adalší postupy (§ 70 až 107)  - str. 117
Díl1 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech (§ 70 až 77)  - str. 117
Díl 2 Vyhledávací postupy (§ 78 až 84)  - str. 137
Díl 3 Kontrolní postupy (§ 85 až 90)  - str. 146
Díl 4 Průběh řízení (§ 91 až 107)  - str. 170
Hlava VII Opravné a dozorčí prostředky (§ 108 až 124a)  - str. 211
Díl 1 Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích (§ 108)  - str. 211
Díl 2 Odvolací řízení (§ 109 až 116)  - str. 212
Díl 3 Obnova řízení (§ 117 až 120)  - str. 225
Díl 4 Přezkumné řízení (§ 121 až 123)  - str. 230
Díl 5 Vztah ke správnímu soudnictví (§ 124 až 124a)  - str. 235
Část třetí Zvláštní část o správě daní (§ 125 až 245)  - str. 239
Hlava I Registrační řízení (§ 125 až 131)  - str. 239
Hlava II Řízení o závazném posouzení (§ 132 až 133)  - str. 247
Hlava III Daňové řízení (§ 134)  - str. 251
Hlava IV Nalézací řízení (§ 135 až 148)  - str. 253
Díl 1 Vyměřovací řízení (§ 135 až 140)  - str. 253
Díl 2 Doměřovací řízení (§ 141 až 144)  - str. 266
Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení (§ 145 až 148)  - str. 278
Hlava V Placení daní (§ 149 až 232)  - str. 297
Díl 1 Obecná ustanovení oplacení daní (§ 149 až 160a) - str. 297
Díl 2 Dělená správa (§ 161 až 162)  - str. 335
Díl 3 Vybírání daní (§ 163 až 166)  - str. 338
Díl 4 Zajištění daní (§ 167 až 174b)  - str. 344
Díl 5 Vymáhání daní (§ 175 až 232)  - str. 366
Oddíl 1 Daňová exekuce (§ 177 až 185)  - str. 370
Oddíl 2 Daňová exekuce postižením majetkových práv (§ 186 až 193) - str.  386
Oddíl 3 Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí (§ 194 až 232)  - str. 396
Hlava VI Správa daně vybírané srážkou (§ 233 až 237) - str.  439
Hlava VII Právní nástupnictví avztah kinsolvenci (§ 238 až 245)  - str. 445
Díl 1 Právní nástupnictví (§ 238 až 241)  - str. 445
Díl 2 Vztah k insolvenčnímu řízení (§ 242 až 245) - str.  456
Část čtvrtá Následky porušení povinností při správě daní a náhrady (§ 246 až 254a)  - str. 465
Hlava I Přestupky (§ 246)  - str. 465
Hlava II Pokuty a penále (§ 247 až 251)  - str. 467
Hlava III Úroky (§ 251a až 254a)  - str. 487
Díl 1 Společná ustanovení (§ 251a až 251d)  - str. 487
Díl 2 Úroky hrazené daňovým subjektem (§ 252 až 253)  - str. 489
Díl 3 Úroky hrazené správcem daně (§ 253a až 254a)  - str. 498
Část pátá Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 255 až 265)  - str. 521
Část šestá Účinnost (§ 266)  - str. 541
O autorovi  - str. 542
Věcný rejstřík  - str. 543Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.